Oferta komercjalizacji produktów w ramach projektu LasTech

Politechnika Wrocławska, kierując się zasadą rozpowszechniania wyników prowadzonych badań i prac rozwojowych na równych zasadach rynkowych, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze do negocjacji w sprawie komercjalizacji produktów uzyskanych w ramach realizacji projektu „LasTech – Technologie laserowego wytwarzania przestrzennych i powłokowych struktur funkcjonalnych” (nr: POIG.01.03.01-02-160/09).