Polskie Konsorcjum Additive Manufacturing

W ramach działań na poziomie europejskim i krajowym dotyczących rozwoju technologii generatywnych celowe jest utworzenie Polskiego Konsorcjum Additive Manufacturing (AM) zrzeszającego partnerów z branży technologii przyrostowych. Działalność nowopowstałej organizacji ukierunkowana będzie na zapewnianiu profesjonalnego wsparcia rozwoju branży technologii przyrostowych w Polsce i Europie poprzez tworzenie wspólnych inicjatyw rozwojowych i poszukiwanie źródeł ich finansowania.

Zadaniem Konsorcjum AM będzie nie tylko wyznaczanie nowych kierunków badań i rozwoju, ale również zwiększenie potencjału rynkowego wykorzystującego technologie przyrostowe w ramach działalności wytwórczej i badawczej. W związku z tym zapraszamy Państwa do przedstawienia swoich uwag, propozycji i oczekiwań dotyczących przyszłej działalności Konsorcjum.

Konsorcjum AM zapewni jego członkom wparcie oraz reprezentację interesów wszystkich organizacji działających w branży AM w kraju i za granicą:

  • Rozwój potencjału – zadaniem i głównym celem konsorcjum jest doprowadzenie branży do osiągnięcia maksimum jej potencjału rynkowego w Polsce i Europie,
  • Poszukiwanie źródeł finansowania – wsparcie w aplikowaniu o środki inwestycyjne, finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw start-up, opracowanie pomysłów i inicjatyw zmierzających w stronę rozwoju branży AM z opracowaniem programu sektorowego włącznie,
  • Umożliwianie współpracy – w ramach aktywności konsorcjum czołowe miejsce zajmować będzie poszukiwanie partnerów przemysłowych zainteresowanych implementacją i wykorzystaniem możliwości technologii przyrostowych w codziennej praktyce,
  • Edukację – edukowanie potencjalnych użytkowników co do oddziaływania technologii AM,
  • Zapewnianie wymiany informacji – konsorcjum stanowić będzie forum, które umożliwi wymianę informacji i doświadczeń dotyczących technologii AM,
  • Organizację współpracy sieciowej – poprzez regularne działania edukacyjne dla członków konsorcjum (warsztaty, prezentacje, konferencje, fora wymiany doświadczeń, panele eksperckie)

Konsorcjum AM zamierza aktywnie uczestniczyć w rozwoju gospodarki krajowej oraz Europejskiej. Będziemy wdzięczni za deklaracje współpracy i sugestie dotyczące przyszłej działalności Konsorcjum, poprzez zaznaczenie w załączonej deklaracji obszarów kompetencyjnych, którymi jesteście Państwo szczególnie zainteresowani oraz deklarację uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia konsorcjum.