Obszary badawcze i kompetencje CAMT mieszczą się w najnowszych trendach rozwojowych technologii, systemów wytwórczych i systemów informatycznych znanych nie tylko w Polsce. Szeroki zakres realizowanych badań i projektów wdrożeniowych zapewnia ciągły rozwój technologiczny oraz zwiększa potencjał naukowo-badawczy CAMT – w czasie istnienia Centrum (od 2000 roku) wzrosło od 16 osób do 76 w chwili obecnej (2 profesorów tytularnych, 26 adiunktów, 21 doktorantów i 23 pracowników badawczo-naukowych płatnych ze zleceń i projektów). Zapewnia to bardzo ścisłą współpracę z przemysłem oraz pozwala na realizowanie projektów badawczych w konsorcjach krajowych i międzynarodowych – kilkanaście projektów w ramach FP6/FP7 oraz bezpośrednio zlecanych z przemysłu, głównie niemieckiego. Niespotykane dotychczas kontakty zagraniczne wraz z wymiana kadry – kilkadziesiąt osób rocznie, w tym kilka osób przybywa do Centrum z zagranicy Stwarza to dodatkowe możliwości rozwoju potencjału badawczego i kadrowego oraz daje wysokie uznanie dla dorobku zespołów badawczych CAMT. W wyniku tego Marszałek województwa Dolnośląskiego powołał Dolnośląski Park Innowacji i Nauki (DPIN), który jest prowadzony przez pracowników CAMT. DPIN powołał Klaster Innowacyjnych Technologii i koordynuje jego pracami (uzyskano projekt z RPO) a także przygotował wiele umów z klastrami europejskimi.

Nie ulega wątpliwości, że status CAMT jako Centrum Doskonałości zmienił podejście do wszystkich istotnych aspektów badań naukowych, komercjalizacji ich wyników i transferu technologii. Logo CAMT jest bardzo szeroko znane w świecie – pracownicy CAMT wygłaszali kilkanaście referatów zamawianych na światowych konferencjach, a jeden z referatów na konferencji symulacji i modelowania w MIT (USA) uzyskał wyróżnienie. W czasie swej działalności CAMT pozyskał kilkadziesiąt projektów badawczych, rozwojowych i z przemysłu, dopracował się nowych metod organizacji badań naukowych, utrzymuje kontakty z kilkudziesięcioma jednostkami badawczymi w całym świecie, zbudował jedne z najnowszych laboratoriów w Europie, dorobił się bardzo młodej i prężnej kadry naukowej (spośród wszystkich pracowników 5 osób jest starszych niż 50 lat, 5 osób powyżej 40 roku życia, a pozostali są w wieku ok. 30 i poniżej).

Jest to ważny aspekt kształcenia młodej kadry inżynierskiej i naukowej, która powinna mieć możliwość poznania najnowszych technologii stosowanych w zaawansowanych sektorach przemysłu nie tylko krajowego ale i światowego oraz podjąć własna działalność badawczą.