Laboratorium Automatyki i Robotyki zajmuje się działalnością naukowo-badawczą i usługową w zakresie realizacji i integracji systemów automatyki, gniazd zrobotyzowanych i układów mechatronicznych, modelowania i symulacji, a także zastosowania metod sztucznej inteligencji oraz budowy aplikacji komputerowych. Realizowane są projekty badawczo-rozwojowe dotyczące: kompleksowego opracowania zautomatyzowanych linii technologicznych, projektowania nowych produktów, opracowania technologii procesowych oraz projektowania osprzętu. Działalność dydaktyczna obejmuje programowanie robotów przemysłowych oraz sterowników PLC.

Wyposażenie / technologia, którą dysponujemy:

Oprogramowanie do analiz symulacyjnych:

  • ADMAS, Nastran/Patran, MarcMentat, Delmia, ITI-SIM, PC-Worx, TwinCAT
  • System eksportowy AitechSphinx
  • Środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio, MatLab/SIMULINK

Co oferujemy:

  • budowy układów sterowania maszyn i urządzeń
  • automatyzacji procesów przemysłowych
  • projektowania, realizacji i programowania systemów automatyki
  • programowania robotów przemysłowych
  • modelowania i symulacji stanowisk pracy z wykorzystaniem systemów CAD, FEM, MBS, CACE
  • zastosowania metod sztucznej inteligencji (systemy ekspertowe) do rozwiązywania problemów technicznych
dr inż. Kamil Krot
tel. +48 71 320 37 81
kamil.krot@pwr.edu.pl
dr inż. Krzysztof Chrapek
tel. +48 71 320 38 78
mariusz.mrzyglod@pwr.edu.pl