Realizowane projekty z zakresu inspekcji i kontroli materiałowej i mechanicznej dotyczą identyfikacji istotnych czynników mających wpływ na proces technologiczny. Nowoczesne narzędzia wytwarzania laserowego funkcjonalnych powierzchni i struktur przestrzennych wymagają ciągłego doskonalenia i określania wpływu procesu na przetwarzany materiał

Wyposażenie / technologia, którą dysponujemy:

  • Mikroskop konfokalny OLS4000
  • Elektornowy mikroskop skaningowy ZEISS
  • Interferometr Taylor Hobson
  • Twardościmierz Wilson Wolpert 432SVD
  • Mikrotwardościomierz Zwick Roel
  • Kompletny system do preparatyki próbek
  • Szybka kamera Phantom v710
  • Statyczna i dynamiczna maszyna wytrzymałościowa firmy INSTRON

Co oferujemy:
Laboratorium BadMat realizuje projekty z zakresu inspekcji, kontroli materiałowej i mechanicznej dotyczących identyfikacji istotnych czynników mających wpływ na proces technologiczny. Nowoczesne narzędzia wytwarzania, głównie laserowego, funkcjonalnych powierzchni, mikrostruktur i makrostruktur przestrzennych wymagają ciągłego doskonalenia i określania wpływu procesu na przetwarzany materiał.


dr inż. Tomasz Kurzynowski
tel. +48 71 320 20 83
tel. +48 666 34 41 60
tomasz.kurzynowski@pwr.edu.pl