Symulacja jest obecnie jednym z najważniejszych narzędzi planowania produkcji w przedsiębiorstwach wytwórczych. Pozwala im na elastyczne dostosowywanie się do potrzeb rynku i ciągłe obniżanie kosztów produkcji. Projektant buduje model procesu, który można poddać symulacji komputerowej, a następnie obserwuje wpływ różnych parametrów na zachowanie tego modelu. Dzięki temu możliwe jest badanie różnych operacji wytwórczych już podczas projektowania. Model zawiera zazwyczaj najważniejsze części procesów, które mają podlegać analizie. Za pomocą modelu można szybko zbadać wiele różnych wariantów przebiegu procesu wytwórczego. Możliwe jest też wprowadzanie zakłóceń i obserwowanie ich wpływu.