Realizowane projekty z zakresu mechatroniki dotyczą rozwiązywania złożonych problemów mechaniczno-elektroniczno-informatycznych, np.: identyfikacja, zaawansowane sterowanie, systemy embedded i czasu rzeczywistego. Drugim obszarem prac jest zastosowanie kamer wizyjnych, układów oświetleniowych oraz opracowywanie algorytmów analizy obrazów i klasyfikacji cech dla automatycznej kontroli wizyjnej jakości wyrobów.