Rozwój nowych produktów może być wspierany przy pomocy komputerowych systemów projektowania (CAD) i wizualizacji przestrzennej. Doświadczona kadra oraz kompleksowe wyposażenie, umożliwiają prowadzenie szerokiego zakresu prac badawczych i rozwojowych.