Prowadzone prace dotyczą zasadniczo dwóch zagadnień, które wchodzą w zakres szeroko pojętej metodologii projektowania:

  • zastosowanie nowoczesnych narzędzi symulacyjnych w procesach projektowo-konstrukcyjnych maszyn wytwórczych i ich zespołów funkcjonalnych,
  • wdrażanie metod sztucznej inteligencji do praktyki projektowej poprzez budowę konstrukcyjnych systemów ekspertowych.

Stosowanie narzędzi informatycznych, w postaci systemów symulacyjnych (systemy CAD/FEM/MBS/CACE/CAM/VNC), umożliwia automatyzację procesów projektowych i ich optymalizację. Realizowane prace badawcze koncentrują się na opracowaniu modelu integracji wymienionych narzędzi symulacyjnych dla efektywnego ich stosowania we wczesnym stadium powstawania konstrukcji w oparciu o jej modele wirtualne. Podstawę funkcjonowania konstrukcyjnych systemów ekspertowych stanowi integracja przetwarzania wiedzy i geometrii. Prowadzone badania dotyczą takich zagadnień, jak: ocena możliwości stosowania systemów eksper-towych na różnych etapach procesu projektowania, wybór ich architektury i sposobu współpracy z oprogramowaniem typu CAD. Prace aplikacyjne obejmują budowę baz wiedzy i baz danych dla wspomagania procesów projektowych dla: układów korpusowych, układów wrzecionowych, układów napędowych a także połączeń śrubowych i połączeń prowadnicowych.