Inżynieria odwrotna wiąże się najczęściej z digitalizacją geometrii obiektów fizycznych. Jej wynikiem jest postać cyfrowa modelu, stanowiąca podstawę dalszych prac konstruktorskich, analiz komputerowych (np. metodą elementów skończonych) bądź porównań modelu fizycznego z komputerowym. Uzyskanie postaci cyfrowej modelu pozwala też na bezpośrednie wykorzystanie tych danych w technologiach wytwarzania wspomaganego komputerowo.

Wyposażenie / technologia, którą dysponujemy:

  • Tomograf Techniczny Zeiss Metrotom 1500
  • Skaner optyczny GOM ATOS II,
  • Skaner Renishaw Cyclone II z głowicą dotykową i laserową,
  • Skaner laserowy Digibot II,
  • Ramię pomiarowe FARO Gage.

Co oferujemy:
Digitalizację obiektów fizycznych (w tym także projektów stylistycznych, dzieł sztuki, obiektów naturalnych) do postaci chmury punktów, siatki trójkątów (format STL) lub modelu CAD (powierzchnie NURBS); wsparcie w projektowaniu wyrobów zindywidualizowanych i planowaniu regeneracji uszkodzonych części maszyn; kontrolę jakości w procesie wytwarzania opartą na porównywaniu wyrobu z jego modelem komputerowym; pomiary obiektów o prostej i złożonej geometrii.


dr inż. Bogdan Dybała
tel. +48 71 320 28 40
tel. +48 666 344 164
bogdan.dybala@pwr.edu.pl
dr inż. Tomasz Będza
tel. +48 71 320 42 08
tomasz.bedza@pwr.edu.pl
dr inż. Grzegorz Ziółkowski
tel. +48 71 320 20 74
grzegorz.ziolkowski@pwr.edu.pl