Zespół Laserów Przemysłowych specjalizuje się badaniach i rozwoju technologii laserowych dla wytwarzania. Technologie laserowe znajdują coraz szersze zastosowanie w procesach cięcia, spawania, hartowania, napawania proszków, oczyszczania, znakowania i innych. Obróbce podlegająróżne materiały w skali makro i mikro. Dzięki posiadanej aparaturze do badania wiązki laserowej wykrywamy problemy i niedoskonałości tego narzędzia. Naszym partnerem strategicznym jest Instytut IWS Fraunhofera z Drezna we współpracy z którym tworzymy FPC (Fraunhofer Project Centre).