Technologie powłok funkcjonalnych umożliwiają nadawanie określonych wysokich właściwości eksploatacyjnych powierzchni wyrobów. Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT realizuje w tym zakresie prace badawczo-rozwojowe w obszarach technologii natryskiwania cieplnego – łukowego oraz plazmowego. Realizowane prace dotyczą:

  • analizy procesów nanoszenia powłok,
  • doboru parametrów realizacji procesów,
  • testów nowych materiałów powłokowych,
  • nowych obszarów zastosowań technologii powłok funkcjonalnych.