Działalność Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej związana jest z modelowaniem i wizualizacją i symulacją pracy trójwymiarowych modeli komputerowych. Modele i sceny 3D, prezentowane w środowisku rzeczywistości wirtualnej, mogą wspomagać prace konstruktora, analizę wyników symulacji numerycznych lub ułatwiać działania szkoleniowe i edukacyjne. Oprócz wizualizacji Laboratorium zajmuje się również symulacją pracy urządzeń, stanowisk pracy oraz linii technologicznych w systemie Delmia (Digital Enterprise Lean Manufacturing Interactive Application) firmy Dassault Systèmes.