Jakość jest obecnie jednym z najważniejszych kryteriów konkurowania. Tendencje dominujące we współczesnych gospodarkach na całym świecie spowodowały diametralną zmianę w podejściu do tworzenia i zapewniania jakości. W myśl tego nowego podejścia inicjatywy dotyczące jakości powinny obejmować swoim zasięgiem pełen obszar działań związanych z cyklem życia wyrobu, począwszy od rozpoznania wymagań i oczekiwań klienta, aż do posprzedażnej obsługi klienta i recyrkulacji produktu.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości wymaga kompleksowego podejścia do problematyki z nią związanej i takie podejście jest przedmiotem naszych prac badawczo-wdrożeniowych oraz działań szkoleniowo-konsultingowych.