Trafny wybór, umiejętne wdrożenie i wykorzystywanie zintegrowanych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach wytwórczych umożliwia skrócenia czasu realizacji niektórych procesów biznesowych od 20 do 70%. Poziom oszczędności, jaki można osiągnąć, zależy przede wszystkim od umiejętności identyfikacji potrzeb oraz obszarów firmy wymagających reengineeringu.