Projekty z przemysłu obronnego zrealizaowane w jednostce