Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych

Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczny
ul. Łukasiewicza 5 (bud B-4)
PL 50-371 Wrocław
+48 71 320 20 46

e-mail: camt@pwr.edu.pl | camt@3dmeeting.pl