Centrum zatrudnia wielu specjalistów zajmujących się różnymi dziedzinami nauki, ściśle związanymi z przemysłem wytwórczym. Nasze badania mają na celu poprawienie lub wdrożenie nowych innowacyjnych technologii. Mamy nadzieję, że potencjał naukowy, nasze kompetencje oraz baza badawcza pozwolą Państwu podjąć decyzję o podjęciu współpracy z nami.

Co oferujemy:

  • Badania z zakresu mechatroniki i systemów wizyjnych
  • Badania materiałowe i wytrzymałościowe
  • Wytwarzanie prototypów
  • Rapid Prototyping
  • Reverse Engineering
  • Technologie powierzchniowe
  • Digitalizacja obiektów fizycznych
  • Opracowanie oraz reorganizacja istniejących jak i nowych systemów produkcyjnych
  • Doradztwo w obszarze rozwoju produktu
  • Szeroki zestaw szkoleń i warsztatów zarówno w obszarze obsługi oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie jak i z obszarów zarządzania przedsiębiorstwem