Centrum zatrudnia wielu specjalistów zajmujących się różnymi dziedzinami nauki, ściśle związanymi z przemysłem wytwórczym. Nasze badania mają na celu poprawienie lub wdrożenie nowych innowacyjnych technologii. Mamy nadzieję, że potencjał naukowy, nasze kompetencje oraz baza badawcza pozwolą Państwu podjąć decyzję o podjęciu współpracy z nami.

Co oferujemy:

  • Analiza i ocena własności materiałów, w tym: określanie składu chemicznego metali i stopów; mikroskopia elektronowa SEM; mikroskopia świetlana i laserowa (mikrostruktura, analiza powierzchni); badania twardości i mikrotwardości; przygotowanie próbek (inkludowanie, polerowanie, przecinanie); badania wytrzymałościowe statyczne i dynamiczne (w tym, możliwość przeprowadzenia testów w temperaturze obniżonej (do -150 °C) i podwyższonej (do 600 °C))
  • Wytwarzanie i obróbka materiałów ze stopów metali oraz tworzyw sztucznych w technnologiach przyrostowych. Badania materiałów wsadowych do technologii przyrostowych, w tym proszków tworzyw sztucznych i metali
  • Ekspertyzy poawaryjne / technologiczne i dobór materiałów. Badania nieniszczące. Digitalizacja obiektów fizycznych metodami inżynierii odwotnej oraz wysokorozdzielczej tomografii komputerowej
  • Obróbka cieplna stopów metali, w tym w piecu próżniowym (próżnia 1*10^-5 mbar) wysokotemperaturowym (tempertura max. 1550 st. C / komora 300 x 300 x 400 mm)
  • Badania technologiczne i opracowywanie nowych technologii obróbki laserowej (napawanie, spawanie, cięcie, hartowanie, mikroobróbka)
  • Opracowywanie dedykowanych systemów widzenia i uczenia maszynowego (w tym AI) do kontroli jakości produktów , nadzorowania i sterowania procesów (2D/3D, multispektralne/hiperspektralne, termowizyjne – pasywne/aktywne)
  • Multifizyczne badania symulacyjne (mechniczne, termiczne, przepływy, materiałowe, elektryczne, magnetyczne i optyczne) urządzeń i procesów – wraz weryfikacją eksperymentalną
  • Wsparcie badawczo-rozwojowe podczas opracowywania nowych urzadzeń i aparatury opto-mechatronicznej i laserowej
  • Szkolenia i kursy w zakresie materiałoznawstwa i technik diagnostycznych. Szkolenia i kursy w zakresie technologii przyrostowych (tzw. druk 3D) i projektowania
  • Doradztwo w zakresie wdrożenia technologii przyrostowych do przemysłu oraz rozwoju nowego produktu. Opracowanie oraz reorganizacja istniejących jak i nowych systemów produkcyjnych.